Lesní mateřská škola Těptín

O ŠKOLCE

Školka je od roku 2017 registrována v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR. Nabízíme celodenní provoz skupině až patnácti dětí vždy v doprovodu dvou průvodců. Zajišťujeme vzdělání a výchovu dětí od 3 do 6 let, zaměřenou na harmonický duševní a tělesný rozvoj předškoláka.

Ideovým zdrojem je koncept Respektovat a být respektován, waldorfská a lesní pedagogika. Cílem je zajistit dětem během pobytu ve školce spokojené dětství a umožnit jim, díky celoročnímu kontaktu s přírodou, prožitek světa v souvislostech, který je podpoří na cestě zdravého respektu k sobě i ostatním.

Děti a průvodci tvoří fungující společenství, v němž děti prožívají a učí se řešit mezilidské vztahy. Děti si prostřednictvím všech činností rozvíjí svou samostatnost (postupné zvládání činností bez rad a dopomoci) a autonomii (samostatné rozhodování v rámci pravidel a přijímání zodpovědnosti za své konání).

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol.Jak to u nás vypadá - zázemí

Jurta

Zateplená jurta slouží k odpolednímu odpočinku dětí a je zde uloženo vybavení dětí, jako jsou spacáky, karimatky a náhradní oblečení a boty. Jurta je vybavena dětským nábytkem, výtvarnými potřebami, nejrůznějšími pomůckami a v menší míře také hračkami. V chladném období roku je jurta vytápěna kamny na dřevo.

Týpí

Indiánské týpí je využíváno převážně v zimě a při nepříznivém počasí.

Zahrada

Na zahradě mají děti k dispozici pískoviště, hrací prvky z lan a špalků, kopec na bobování, záhonky, na kterých společně pracujeme a radujeme se ze sklizně. Náš oplocený pozemek přímo sousedí s lesem, kam se vydáváme na hlavní část programu.


Jak to u nás probíhá - den ve školce

Harmonogram dne

8:00 - 8:45    příchod dětí

9:00 - 9:30   zahájení dne ranním kruhem

9:30 - 10:00  svačina a odchod do lesa

10:00 - 11:45  dopolední program v lese na některém z našich míst

12:00 - 12:45  oběd

12:45 - 14:30  příprava na odpočinek, odpočinek při četbě pohádky, klidové aktivity

14:30 - 14:45  svačina

14:45 - 15:45  odpolední program, dílničky

Příchod a vyzvedávání

Od 8:00 do 8:45 je školka otevřena pro příchod dětí.

Dítě je možno vyzvednout po obědě ve 13:00, po odpočinku ve 14:30 nebo v závěru dne od 15:45, nejpozději pak v 16:00.


Činnosti, dílničky

V průběhu dne se střídá volná hra s řízenými činnostmi. Volná spontánní hra má v životě dětí důležité místo. Dítě se v ní svobodně rozvíjí podle svých individuálních potřeb, zájmů a možností. Volná hra mu umožňuje rozvíjet samostatnost, kreativitu a vyzkoušet si v kontaktu s dalšími dětmi různé sociální role.

Téma dne vychází z roční doby, přírody kolem nás nebo zájmu dětí. V rámci témat jsou dětem nabízeny různorodé aktivity. V odpoledním programu jsou v některých dnech zařazeny pravidelné dílničky: pohybové, tvořivé, dramatické, badatelské nebo hudební.

Většina programu probíhá venku, a to za každého počasí. Řídíme se heslem: "Není špatné počasí, jen špatné oblečení." Doporučení pro výbavu dítěte najdete v Dokumentech.

Stravování

Dopolední i odpolední svačinu zajišťují rodiče; obědy (polévka a hlavní jídlo) jsou zajištěny školkou ve spolupráci s dodavatelem. Děti používají vlastní jídelní misku s uzávěrem / ešus a příbor. Děti si každý den přináší 0,5l láhev (v zimním období termosku) s nápojem, čímž je zajištěn pitný režim.


© 2023 Lesní mateřská škola Těptín. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!